In het ontwerpen van nieuwe inrichtingen voor de Hegewarren komt kennis en informatie rondom allerlei thema’s bij elkaar. De deelnemers van het co-creatieteam geven aan over welke onderwerpen ze graag meer willen horen om dit goed te kunnen doen. We nodigen experts uit om ons een (kort) college te geven als input voor het ontwerpproces. Hieronder vind je de colleges op een rij.

1. Nieuwe businessmodellen voor veenweide, door Albert van Zadelhoff

De eerste in de reeks van korte colleges gaat over nieuwe businessmodellen voor veenweidegebied, gepresenteerd door Albert van Zadelhoff. Van Zadelhoff is onderdeel van het Inspiratieteam Toekomst Veenweide (ITV). Hij is verbonden aan de Triodos Bank en denkt vanuit zijn financiële achtergrond na over de toekomst van veenweidegebieden. Hij deelde zijn ideeën voor nieuwe businessmodellen met het co-creatieteam. Zijn college is hier terug te kijken.

2. Natte teelten en natuurinclusief boeren, door dr. Gert-Jan van Duinen

Gert-Jan van Duinen is ecoloog en gespecialiseerd in aantasting en herstel van veengrond. Hij werkt daarbij onder andere aan agrarische inrichtingsmogelijkheden, waaronder natte teelten (paludicultuur). Wat kan er eigenlijk op agrarisch gebied als de waterpeilen omhoog moeten, zoals in de Hegewarren het geval is? Hij nam ons in zijn college mee in de (on)mogelijkheden op dit gebied. Het college is hier terug te kijken.

3. Wat komt er kijken bij het ontwerpen van een vaarweg? Door ir. Jacco Valstar

Het ontwerpen van tenminste één variant met vaarweg is onderdeel van de randvoorwaarden van het co-creatieteam. Dit betekent niet dat is besloten of er een vaarweg via de Hegewarren moet komen, dat is aan de politiek; het betekent wel dat de mogelijkheid in de ontwerpvarianten onderzocht moet worden.

Maar waar moet je rekening mee houden als je zo’n vaarweg ontwerpt? Daar wilde het co-creatieteam meer over weten. Jacco Valstar is vaarwegexpert bij Royal HaskoningDHV en gaf in een kort college uitleg over het technisch ontwerpen van vaarwegen, dat hier terug te kijken is.

4. Building by Nature, door Jos Rademakers

ARK werkt aan natuurgebieden waar natuurlijke processen hun gang kunnen gaan. Directeur Jos Rademakers vertelt hoe je dit ‘building by nature‘ kunt benutten voor de Hegewarren. Hij gaat daarbij specifiek in op het proces van verlanding, waarbij moerassen, plassen of ondiepe meren op een natuurlijke manier in land veranderen; zoals ooit het veen ook is ontstaan. Kijk hier zijn college terug.

5. Valuta voor Veen, door Arnoud de Vries

Het verkopen van CO2-reductie op de vrijwillige koolstofmarkt, hoe werkt dat? Wat is er op dit moment (on)mogelijk? Arnoud de Vries, werkzaam bij de Friese Milieu Federatie, neemt ons hierin mee. Hij vertelt over het concept ‘Valuta voor Veen’, waar verschillende Friese partijen aan werken. Het college is hier terug te kijken.

6. Kansen en mogelijkheden voor (water)recreatie, door Hanneke Schmeink

Hanneke Schmeink is zelfstandig adviseur op het gebied van recreatie en kent de situatie rondom de Hegewarren goed. Ze vertelt over trends en ontwikkelingen in (water)recreatie en geeft inspiratie mee voor het co-creatieproces. Kijk hier het college van Hanneke terug.

7. Het Landgoedmodel: wat kan dat betekenen voor de Hegewarren? Door Albert van Zadelhoff

Albert van Zadelhoff (ITV) deelde tijdens de eerste collegetour verschillende richtingen voor nieuwe businessmodellen voor veenweide. Het landgoedmodel was daar onderdeel van. In deze tweede collegetour verkennen we met hem wat het landgoedmodel concreet voor de Hegewarren zou kunnen betekenen.