Resultaten

Een duurzame én aantrekkelijke toekomst voor de Hegewarren: twee voorkeursalternatieven

Het co-creatieteam Hegewarren, bestaande uit 17 betrokkenen in en rond het gebied, heeft in opdracht van Provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân en Gemeente Smallingerland het afgelopen jaar verschillende alternatieven voor de toekomst van de Hegewarren ontwikkeld. Als resultaat bood het team op 7 oktober twee voorkeursalternatieven aan: ‘Polderaquarel’ en ‘Open en Natuurlijk’.

De twee varianten tonen dat er iets te kiezen valt: ze vertegenwoordigen uiteenlopende kwaliteiten en kansen voor de Hegewarren. De voorkeursalternatieven zijn inclusief een advies en aanbevelingen overhandigd aan de besturen van de overheden.

Ben je nieuwsgierig naar het advies van het co-creatieteam? Download het boekje met een samenvatting van de resultaten en de aanbevelingen aan bestuurders en politiek.

Wil je meer lezen over hoe deze resultaten tot stand zijn gekomen? Download dan de uitgebreide rapportage met toelichting op het proces, de alternatieven en de afwegingen bij de alternatieven. De afwegingen zijn onderbouwd met input en studies van diverse experts. Deze memo’s zijn te lezen in de bijlage van het rapport.