Het co-creatieteam ontwikkelt ontwerpvarianten voor de toekomst van het gebied. In dit ontwerpproces komen allerlei thema’s samen. De deelnemers van het team hebben verschillende onderwerpen genoemd die waardevol zijn voor de uitwerking van de varianten, waarover ze graag meer informatie willen. Verschillende externe experts bieden daarom in korte colleges inspiratie en informatie.

Op 1 maart trapte Jos Rademakers, directeur van ARK Natuurontwikkeling, de tweede ‘collegetour’ van het co-creatieproces af. Hij deed dit met een kort college over het benutten van natuurlijke processen bij de ontwikkeling van nieuwe landschappen. Specifiek noemde hij verlanding als strategie, waarbij moerassen, plassen of ondiepe meren langs natuurlijke weg in land veranderen, zoals ooit de veengronden ook ontstaan zijn.

Nieuwsgierig naar andere sprekers? Bekijk hier het overzicht van colleges ter inspiratie voor het co-creatieproces.