Wat is de beste toekomst voor de Hegewarren?

Met betrokkenen in en rondom de Hegewarren werken we aan kansrijke ontwerpvarianten voor de toekomst van de veenpolder. Dit doen we in co-creatie

Toekomst Hegewarren: een nieuw toekomstperspectief voor veenweidegebied

De Hegewarren is een polder in het Lage Midden van Friesland. Een nieuw perspectief voor de polder is nodig, want de bodem zakt. Elk jaar klinkt de veenlaag weer een stukje in. Dit kan op de lange termijn niet doorgaan, omdat het steeds moeilijker wordt de polder goed te beheren. Bovendien komt er CO2 vrij bij veendaling, ook dat is niet wenselijk.

De Hegewarren is aangewezen als gebied om op zoek te gaan naar oplossingen voor de daling van de bodem. We zoeken naar nieuw toekomstperspectief voor de Hegewarren; een perspectief waar ook andere veenweidegebieden straks van kunnen leren.

Toekomst Hegewarren: foto van grasland

Samen op zoek naar de mogelijkheden

Dit doen we in co-creatie. Co-creatie betekent dat kansen voor een nieuwe inrichting worden ontwikkelend met en door belanghebbenden uit het gebied. In deze groep van belanghebbenden heeft ieder zijn of haar eigen bril. De één kijkt als bewoner of ondernemer naar de Hegewarren. Een ander kijkt vanuit het perspectief van omliggende gebieden. Thema’s als landbouw, economie, natuur en recreatie komen hierin samen. In vier bijeenkomsten gaat het co-creatieteam samen aan de slag om drie ontwerpvarianten te maken voor de toekomst van de Hegewarren.

Het co-creatieproces wordt begeleid door Hanneke Stenfert en Jurrian Arnold van Open Kaart. Daarnaast werken Pieter Schengenga van H+N+S landschapsarchitecten en Carolien van der Ziel van Royal HaskoningDHV mee om te rekenen en te tekenen aan de ideeën die het co-creatieteam bedenkt.

Het co-creatieproces is een initiatief van Provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân en gemeente Smallingerland.

Blijf op de hoogte

Op deze website kunt u het co-creatieproces de komende tijd volgen. Wilt u actief op de hoogte gehouden worden? Schrijf u hieronder in voor de co-creatie-nieuwsbrief. Heeft u een vraag of idee, mail naar hegewarren@deopenkaart.nl.