Het co-creatieteam ontwikkelt ontwerpvarianten voor de toekomst van het gebied. In dit ontwerpproces komen allerlei thema’s samen. De deelnemers van het team hebben verschillende onderwerpen genoemd die waardevol zijn voor de uitwerking van de varianten, waarover ze graag meer informatie willen. Verschillende externe experts bieden daarom in korte colleges inspiratie en informatie.

Gert-Jan van Duinen is ecoloog en gespecialiseerd in aantasting en herstel van veengrond. Hij werkt daarbij onder andere aan agrarische inrichtingsmogelijkheden, waaronder natte teelten (paludicultuur). Wat kan er eigenlijk op agrarisch gebied als de waterpeilen omhoog moeten, zoals in de Hegewarren het geval is? Hij neemt ons in zijn college mee in de (on)mogelijkheden op dit gebied.

Nog een college bekijken? Klik hier voor het verhaal van Albert van Zadelhoff over nieuwe businessmodellen voor veenweide of hier voor het college van ir. Jacco Valstar over het technisch ontwerpen van vaarwegen.