Het co-creatieteam ontwikkelt ontwerpvarianten voor de toekomst van het gebied. In dit ontwerpproces komen allerlei thema’s samen. De deelnemers van het team hebben verschillende onderwerpen genoemd die waardevol zijn voor de uitwerking van de varianten, waarover ze graag meer informatie willen. Verschillende externe experts bieden daarom in korte colleges inspiratie en informatie.

In zijn eerdere college, over nieuwe businessmodellen voor veenweide, introduceerde Albert van Zadelhoff het ‘landgoedmodel’. In dit model vormen verschillende grondgebonden functies één ruimtelijke en economische eenheid. De deelnemers van het co-creatieteam gingen graag dieper in op de vraag wat dit model voor de Hegewarren zou kunnen betekenen. Albert, voorzitter van Inspiratieteam Toekomst Veenweide (ITV), deelde hoe het landgoedmodel werkt en eruit kan zien.

Nieuwsgierig naar de andere sprekers? Bekijk hier de andere colleges ter inspiratie voor het co-creatieproces.