Het co-creatieteam ontwikkelt ontwerpvarianten voor de toekomst van het gebied. In dit ontwerpproces komen allerlei thema’s samen. De deelnemers van het team hebben verschillende onderwerpen genoemd die waardevol zijn voor de uitwerking van de varianten, waarover ze graag meer informatie willen. Verschillende externe experts bieden daarom in korte colleges inspiratie en informatie.

Het ontwerpen van tenminste één variant met vaarweg is onderdeel van de randvoorwaarden van het co-creatieteam. Dit betekent niet dat is besloten of er een vaarweg via de Hegewarren moet komen, dat is aan de politiek; het betekent wel dat de mogelijkheid in de ontwerpvarianten onderzocht moet worden.

Maar waar moet je rekening mee houden als je zo’n vaarweg ontwerpt? Daar wilde het co-creatieteam meer over weten. Jacco Valstar is vaarwegexpert bij Royal HaskoningDHV en gaf in een kort college uitleg over het technisch ontwerpen van vaarwegen.

Nog een college bekijken? Klik hier voor het verhaal van dr. Gert-Jan van Duinen over natte teelten of hier voor het college van Albert van Zadelhoff over nieuwe businessmodellen voor veenweide.