Planning

In een aantal bijeenkomsten werkt het co-creatieteam aan drie ontwerpvarianten voor de toekomst van de Hegewarren. In juni delen we de conceptresultaten via de nieuwsbrief, zodat iedereen die dat wil hierop kan reageren.

Nieuwsbrieven

Na elke bijeenkomst wordt er een nieuwsbrief verstuurd. Wilt u op de hoogte blijven van wat het co-creatieteam doet? Schrijf u hier dan in. U ontvangt via deze nieuwsbrief ook de conceptresultaten.

Tijdlijn

10 november 2020 | Informatiebijeenkomst

Het co-creatieproces ging van start op 10 november 2020. In een online informatiebijeenkomst werd het proces toegelicht en konden vragen gesteld worden. Het co-creatieteam is samengesteld op basis van de reacties die we na deze avond kregen. De bijeenkomst is hier terug te kijken. Ook zijn gestelde vragen en antwoorden terug te lezen.

19 november 2020 | Atelier 1

In de eerste bijeenkomst maakten deelnemers kennis met elkaar en de bril waarmee ze naar het gebied kijken. Ook werd gebiedskennis uitgewisseld en eerste ideeën voor de toekomst verzameld.

10 december 2020 | Atelier 2

In de tweede bijeenkomst van het co-creatieteam werden eerste ideeën vertaald in ingrediënten of bouwstenen voor de toekomst van de Hegewarren. Welke mogelijkheden zijn er voor de toekomst? Hoe kunnen we die wellicht slim combineren?

21 januari 2021 | Atelier 3

In deze derde bijeenkomst werden kansrijke richtingen voor de toekomst geformuleerd. Ook maakten we een start met een afwegingskader om de varianten te kunnen vergelijken en goed in kaart te brengen wat de verschillende varianten kosten en opleveren op verschillende vlakken.

25 februari 2021 | Atelier 4

In de vierde bijeenkomst onderzochten we de ruimtelijke mogelijkheden en onmogelijkheden van een eventuele vaarweg door de Hegewarren. Deze verkenning is onderdeel van de randvoorwaarden die de opdrachtgevers hebben meegegeven.

29 april 2021 | Atelier 5

De denkrichtingen die eerder zijn gevormd met de deelnemers, zijn voor het vijfde atelier onder de loep genomen door verschillende experts. Met hun kennis zien we waar deze nog aangepast moeten worden. Welke optimalisaties het meest wenselijk zijn, bespreken we met het co-creatieteam.

27 mei 2021 | Atelier 6

In het zesde atelier reflecteren we op de geoptimaliseerde ontwerpvarianten. De deelnemers van het co-creatieteam geven een ‘recensie’ mee bij elke variant, zodat duidelijk is welke voor- en nadelen betrokkenen uit en rondom het gebied bij elke variant zien.

juni 2021 | Delen van de conceptresultaten

Na de bijeenkomst in mei delen we de conceptvarianten via de nieuwsbrief, zodat een bredere groep belanghebbenden en belangstellenden kan reageren op de conceptresultaten. Met deze input worden de varianten aangescherpt en aangevuld.

juli 2021 | 'Omgekeerde zienswijze': de politiek in gesprek met het co-creatieteam

Daarnaast worden de conceptresultaten gebruikt om de politiek te informeren. Normaal gesproken kun je als burger inspreken bij de politiek, nu draaien we het om: politiek en bestuurders spreken in bij het co-creatieteam. Zo geven ze het co-creatieteam aandachtspunten voor de afronding mee.

na inbreng van omgeving en politiek | maken van de eindproducten

Met deze inbreng worden de ontwerpvarianten uitgewerkt tot eindproducten en stukken die nodig zijn voor het besluitvormingsproces daarna. De eindresultaten van het co-creatieproces worden overhandigd aan de bestuurders die uiteindelijk moeten beslissen over de toekomst van de Hegewarren. Het co-creatieteam geeft de drie ontwerpvarianten én de afweging die daarbij hoort mee.

Na het co-creatieproces​

Nadat het co-creatieteam de eindresultaten heeft gedeeld, start de besluitvorming. Dit houdt in dat de politiek zich uitspreekt welke variant door hen het meest aantrekkelijk en financieel haalbaar gevonden wordt. Als er besloten is over de richting, volgt de planfase waarin het ontwerp uitgewerkt wordt. Daarna volgt uiteindelijk een realisatiefase, waarin de polder daadwerkelijk op een nieuwe manier wordt ingericht.