Het co-creatieteam ontwikkelt ontwerpvarianten voor de toekomst van het gebied. In dit ontwerpproces komen allerlei thema’s samen. De deelnemers van het team hebben verschillende onderwerpen genoemd die waardevol zijn voor de uitwerking van de varianten, waarover ze graag meer informatie willen. Verschillende externe experts bieden daarom in korte colleges inspiratie en informatie.

De eerste in deze reeks van korte colleges gaat over nieuwe businessmodellen voor veenweidegebied, gepresenteerd door Albert van Zadelhoff. Van Zadelhoff is onderdeel van het Inspiratieteam Toekomst Veenweide (ITV). Hij is verbonden aan de Triodos Bank en denkt vanuit zijn financiële achtergrond na over de toekomst van veenweidegebieden. Hij deelde zijn ideeën voor nieuwe businessmodellen met het co-creatieteam.

Nog een college bekijken? Klik hier voor het verhaal van dr. Gert-Jan van Duinen over natte teelten of hier voor het college van ir. Jacco Valstar over het technisch ontwerpen van vaarwegen.