Een team van 17 deelnemers heeft eerste stappen gezet in de ontwikkeling van ontwerpvarianten voor de toekomst van de Hegewarren. Iedere deelnemer, op eigen wijze betrokken bij het gebied, deelde zijn of haar kijk op de veenpolder; we verzamelden kennis en inspiratie als bouwstenen voor de toekomst; en onderzochten met elkaar welke mogelijke inrichtingsvarianten deze bouwstenen zouden kunnen opleveren. Ook maakten we een start met een afwegingskader, waarin we op een rij zetten hoe we de varianten straks met elkaar vergelijken.

Deze nieuwsbrief werd verzonden in december. Wilt u de nieuwsbrief van het co-creatieproces ook ontvangen? Schrijf u hier in.

Het co-creatieteam

We zijn het co-creatieproces gestart met een team van 17 deelnemers, die op verschillende manieren verbonden zijn met de Hegewarren.

Het co-creatieteam, met 17 deelnemers uit het gebied

Onderdeel van het team zijn huidige bewoners van de Hegewarren. De gebiedsontwikkeling raakt hen persoonlijk en direct. Dit geldt voor de boeren, die zich laten vertegenwoordigen door Willem Tabak, maar ook voor de andere bewoners van de Hegewarren. Naast bewoners, bestaat het co-creatieteam uit buren van de Hegewarren en gebiedsoverstijgende belanghebbenden. De deelnemers zijn op bovenstaande afbeelding in kaart gebracht.

Update besluit 25 november m.b.t. huidige bewoners

Op 25 november is een belangrijke stap gezet om meer duidelijkheid te geven aan bewoners van de Hegewarren die in 2018 hebben aangegeven dat ze bereid zijn in gesprek te gaan over verplaatsing als er voor hen geen duurzame toekomst in dit gebied is. Provinciale Staten hebben besloten hierover met de betrokkenen in gesprek te gaan en daar financiële middelen voor beschikbaar te stellen.

Vraag en antwoord: Sonja Busch beantwoordt vragen van betrokkenen

Tijdens de informatiebijeenkomst op 10 november stelden aanwezigen vragen via de chat. Sommige vragen werden direct beantwoord, op andere vragen zouden we terugkomen. Sonja Busch, projectleider namens de drie opdrachtgevende partijen, geeft in dit artikel antwoord op gestelde vragen.

Co-creatie: je belang inbrengen, maar ook voorbij je eigen positie kijken

In de eerste (online) bijeenkomst van het co-creatieteam, op 19 november, maakten de deelnemers kennis met elkaar. We bespraken hoe we met elkaar en elkaars belangen omgaan. Co-creatie vraagt dat deelnemers hun belang inbrengen, maar daar ook voorbij kijken om belangen van anderen te begrijpen. Dit is essentieel om open en creatief na te denken over verschillende mogelijkheden voor de toekomst.

Meedoen in het co-creatieteam betekent niet dat de teamleden ook met alle uitkomsten instemmen. Na het co-creatieproces staat het iedereen vrij eigen voorkeuren of bezwaren te hebben met betrekking tot de gemaakte ontwerpvarianten. Lees hier meer over wat deelnemers mee hebben gegeven voor het proces.

Bijeenkomst 19 november: delen van perspectieven

De teamleden deelden daarnaast hun blik op de polder rondom verschillende thema’s, waaronder recreatie, natuur en landbouw. Zo brachten ze gebiedskennis en ideeën in, die de landschapsarchitecten van H+N+S ter voorbereiding op het tweede atelier hebben vertaald naar bouwstenen voor de toekomst van de Hegewarren.

Bijeenkomst 10 december: verkennen van mogelijkheden

Op basis van de kennis en inspiratie uit de eerste bijeenkomst, heeft het co-creatieteam in de tweede bijeenkomst op 10 december verschillende ideeën voor de toekomstige inrichting van de Hegewarren geschetst. Ook maakten we een start met een afwegingskader. Hierin zetten we alle aspecten op een rij die van belang zijn om de ontwerpvarianten straks af te wegen en te kunnen vergelijken. Lees hier meer over het 2e atelier.

Vooruitblik

De volgende bijeenkomst van het co-creatieteam, op 21 januari, staat in het teken van het uitwerken van de meest kansrijke varianten om mee verder te gaan. Hiervoor is een ‘reality check’ nodig om te kijken hoe de ideeën uit de eerste bijeenkomsten uitpakken op verschillenden aspecten. Carolien van der Ziel en haar collega’s van Royal HaskoningDHV nemen de ideeën onder de loep, zodat er op hoofdlijnen een eerste schatting van impact en kosten gemaakt kan worden.

De voortgang van het co-creatieproces is via de website www.toekomsthegewarren.frl te volgen. Heeft u vragen of ideeën? Laat het ons weten via [email protected].

We wensen u goede feestdagen; graag tot in het nieuwe jaar!

Hartelijke groet,
Open Kaart