De eerste (online) bijeenkomst van het co-creatieteam, op 19 november 2020, stond in het teken van het delen van perspectieven. De deelnemers van het co-creatieteam zijn allen op verschillende wijze verbonden met het gebied. Ze deelden hun blik op de Hegewarren, wensen voor de toekomst en verwachtingen met betrekking tot het co-creatieproces.

Het co-creatieteam

Er hebben zich 17 betrokkenen in en rondom het gebied aangesloten bij het co-creatieteam. In het team zijn bewoners van de Hegewarren vertegenwoordigd, maar ook buren als De Alde Feanen en de verschillende dorpskernen rondom de polder. Ten derde zijn er gebiedsoverstijgende belanghebbenden onderdeel van het co-creatieteam, zoals betrokkenen uit de watersportsector en natuurorganisaties.

Het co-creatieteam bestaat uit 17 betrokkenen in en rondom de Hegewarren

Hoe werken we samen?

Alle teamleden hebben in hun introductie belangrijke aspecten (voor de toekomst) van de Hegewarren, maar ook voor de samenwerking in het co-creatieteam benoemd. 

Het belang van je kunnen verplaatsen in de ander werd bijvoorbeeld genoemd. Co-creatie vraagt dat deelnemers hun belang inbrengen, maar daar ook voorbij moeten kijken om anderen te begrijpen. Dit is essentieel om open en creatief na te denken over verschillende mogelijkheden voor de toekomst.

Je kunnen verplaatsen in andermans belangen en meedenken in het co-creatieproces betekent niet dat je het overal mee eens hoeft te zijn. We brengen bij alle ontwerpvarianten de voor- en nadelen in beeld. Na het proces staat het iedereen vrij bezwaren of voorkeuren te hebben met betrekking tot de gemaakte ontwerpvarianten.

De betrokkenen hebben allen meegegeven wat ze belangrijk vinden voor de samenwerking in het co-creatieteam

Bespreken van randvoorwaarden en doelstellingen

Na de introductie van de verschillende deelnemers, vertelde Sonja Busch uit naam van de drie opdrachtgevende partijen (Provincie Fryslân, het Wetterskip en gemeente Smallingerland) over de doelstellingen en randvoorwaarden van het co-creatieteam. Met de doelstellingen en randvoorwaarden geven de opdrachtgevers mee wat ze belangrijk vinden en waaraan de drie ontwerpvarianten die we met elkaar gaan maken moeten voldoen. Een belangrijke randvoorwaarde is bijvoorbeeld dat de grondwaterstanden in de Hegewarren omhoog moeten. Alle randvoorwaarden en doelstellingen zijn hier te lezen.

In gesprek over aanknopingspunten voor de toekomst

Pieter Schengenga van H+N+S landschapsarchitecten deelde zijn eerste studie van de Hegewarren. Hij liet zien hoe vanuit het verhogen van het waterpeil verschillende denkrichtingen kunnen ontstaan voor de toekomst van de polder. Deze studie was bedoeld om grip te krijgen op de mogelijkheden van het landschap en het watersysteem. 

Pieter Schengenga van H+N+S landschapsarchitecten deelde zijn eerste studie naar de mogelijkheden van de Hegewarren. Hij gebruikte hierbij o.a. kennis uit de landschapsbiografie van Jeroen Wiersma (Rijksuniversiteit Groningen). De landschapsbiografie is hier te vinden.

In drie rondes spraken de deelnemers hier vervolgens met elkaar en met de landschapsarchitecten over door, vanuit vijf verschillende thematische invalshoeken. Er werd inspiratie en gebiedskennis gedeeld met betrekking tot landbouw, natuur, recreatie, klimaat en milieu en ook de eventuele vaarweg, die onderdeel van de opgave is. Zo kregen we gezamenlijk in beeld wat er nu in het gebied is en waar we rekening mee moeten houden als we over de toekomst nadenken. Ook kwamen vragen op tafel die om verder uitzoekwerk vragen. Deze aanknopingspunten en vragen namen Pieter van H+N+S en Carolien van Royal HaskoningDHV als huiswerk mee, ter voorbereiding op de tweede bijeenkomst in december.

Heb je een vraag n.a.v. het eerste atelier? Mail ons via [email protected].