De ideeën van het co-creatieteam hebben inmiddels geleid tot verschillende denkrichtingen voor de toekomst van de Hegewarren. Door deze richtingen globaal te toetsen op hun impact en effect, wordt duidelijk welke onderdelen goed zijn en wat juist nog verbeterd moet worden. Zo verdiepen we ons al tekenend en rekenend in mogelijke toekomstperspectieven voor het gebied.

Deze nieuwsbrief werd verzonden in februari. Wilt u de nieuwsbrief van het co-creatieproces ook ontvangen? Schrijf u hier in.

Bijeenkomst 21 januari: een eerste inschatting van impact en effecten

De derde bijeenkomst van het co-creatieteam, die plaatsvond op 21 januari, stond in het teken van het toetsen van eerder bedachte ideeën. Landschapsarchitect Pieter Schengenga presenteerde de ontwerprichtingen die hij had uitgewerkt op basis van de schetsen die het co-creatieteam in december maakte. Carolien van der Ziel van Royal HaskoningDHV nam de deelnemers vervolgens mee in een eerste ‘reality check’, om te laten zien hoe de ideeën uit de eerste bijeenkomsten uitpakken op verschillenden aspecten. Dit is input om de ontwerprichtingen te verbeteren, waar nodig om te gooien of juist verder uit te werken.

Colleges als input voor het co-creatieproces

In het ontwerpen van nieuwe inrichtingen voor de Hegewarren komt kennis en informatie rondom allerlei thema’s bij elkaar. De teamleden geven aan over welke onderwerpen ze graag meer willen horen om dit goed te kunnen doen. We nodigden experts uit, o.a. van het Inspiratieteam Toekomst Veenweide, om ons een (kort) college te geven als input voor het ontwerpproces. Nieuwsgierig? De colleges zijn hier terug te kijken. 

Het belang van zowel meetbare als minder meetbare afwegingen

De eerste ‘reality check’ laat zien waar kwaliteiten, maar ook uitdagingen zitten in de ontwerprichtingen. Het gaat hierbij enerzijds om meetbare aspecten, zoals het tegengaan van bodemdaling en CO2-uitstoot. Anderzijds gaat het in de ontwikkeling en afweging van de ontwerpideeën om minder meetbare aspecten, die net zo belangrijk zijn. Denk hierbij aan de beleving van het landschap, kansen voor (water)recreatie en natuurwaarden. Deze aspecten wegen we in gesprek met het co-creatieteam af, om alle kwaliteiten, voor- en nadelen van de verschillende ontwerprichtingen op tafel te krijgen.

In gesprek met landschapshistoricus Jeroen Wiersma

Eén van die minder meetbare aspecten van de Hegewarren is de cultuurhistorische waarde van het landschap. Jeroen Wiersma deed onderzoek naar de ontstaansgeschiedenis van het gebied. Achter zijn bureau, maar ook door een nacht met slechts een slaapzak in het landschap door te brengen. Lees hier over zijn ontdekkingen.

Vooruitblik co-creatieproces

Het gesprek over impact, effecten en kwaliteiten levert input om de ontwerprichtingen te verbeteren en door te ontwikkelen tot concept-ontwerpvarianten. Dit vraagt meer tijd dan aanvankelijk gedacht. De bijeenkomsten hebben tot nu toe allemaal digitaal plaats moeten vinden. Dit wordt goed opgepakt, maar het online samenwerken vraagt meer tijd dan wanneer we fysiek met elkaar om de tafel zouden zitten. We hebben afgelopen bijeenkomst dan ook besloten extra samen te komen als co-creatieteam.

Delen van concept-ontwerpvarianten

Dit betekent dat we de conceptvarianten niet nu, maar later zullen delen. We horen dan graag je input, om de ontwerpvarianten en het bijbehorende afwegingskader aan te vullen en aan te scherpen. Je ontvangt de tussenresultaten via deze nieuwsbrief.

Visies uit de polder

Naast de inbreng vanuit het co-creatieteam halen we graag op wat er nog meer speelt in en om de Hegewarren. Leer het gebied kennen door de ogen van molenaar Rien van Schaijck, ondernemer Peter Bakker en bewoner Lút Hoekstra.

Leer de Hegewarren kennen door de ogen van Rien van Schaijck (links), Peter Bakker (midden) en Lút Hoekstra (rechts)

Eerdere nieuwsbrieven en berichten over het proces zijn terug te vinden op de website www.toekomsthegewarren.frl. Heb je vragen, ideeën of opmerkingen? Dat horen we graag, via [email protected].

Hartelijke groet,
Open Kaart