Jeroen Wiersma van het Kenniscentrum Landschap (Rijksuniversiteit Groningen) maakte een landschapsbiografie van de Hegewarren, Sitebuorren en De Burd. Deze biografie verhaalt van de ontstaansgeschiedenis van deze gebieden. Er wordt in grote lijnen geschetst hoe het landschap zoals we dat nu kennen zijn vorm heeft gekregen en welke ontwikkelingen daar een rol in hebben gespeeld. Download de landschapsbiografie hier.