Afgelopen dinsdagavond, 10 november, ging het co-creatieproces voor de Hegewarren van start. Met betrokkenen in en rondom het gebied wordt gezocht naar een kansrijke toekomst voor de veenpolder. In een online informatiebijeenkomst werd verteld waarom het belangrijk is om over de toekomst van de Hegewarren na te denken en hoe dit de komende maanden vorm krijgt. Ook hebben aanwezigen hun vragen gedeeld en aandachtspunten voor het co-creatieproces meegegeven. Was je niet bij de informatiebijeenkomst? Kijk de avond hieronder terug.

Het co-creatieteam

Co-creatie betekent dat belanghebbenden uit het gebied gezamenlijk op zoek gaan naar de beste toekomst voor de Hegewarren. In deze groep van belanghebbenden heeft ieder zijn of haar eigen bril. De één kijkt als bewoner of ondernemer naar de Hegewarren. Een ander kijkt vanuit het perspectief van omliggende gebieden. Thema’s als landbouw, economie, natuur en recreatie komen hierin samen. We stellen een team samen dat de verschillende belangen vertegenwoordigt. De aanwezigen hebben deze belangen benoemd en aangevuld. Een overzicht van de belangen vind je hier.

Vier bijeenkomsten met het co-creatieteam

Het co-creatieproces is gestart in opdracht van Provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân en gemeente Smallingerland, die met betrokkenen uit het gebied de richting voor de toekomst willen vormgeven. Het co-creatieteam gaat in vier bijeenkomsten aan de slag. Ze maken drie ontwerpvarianten voor de toekomst van het gebied. Deze ontwerpvarianten zijn vervolgens input voor de politieke besluitvorming. Hanneke Stenfert en Jurrian Arnold van Open Kaart begeleiden het co-creatieproces. Daarnaast werken Pieter Schengenga van H+N+S landschapsarchitecten en Carolien van der Ziel van Royal HaskoningDHV met een team van experts mee om te rekenen en te tekenen aan de ideeën die het co-creatieteam bedenkt.

Hoe blijf je betrokken?

De bijeenkomsten van het co-creatieteam vinden plaats op 19 november, 10 december, 21 januari en 25 februari. Na elke bijeenkomst ontvang je een nieuwsbrief met een verslag van de bijeenkomst. Na de derde bijeenkomst zullen we de tussenresultaten delen. We horen dan graag je input. Ook is er later in het proces de mogelijkheid om op het eindresultaat reageren.

Ken je iemand die ook graag op de hoogte gehouden wil worden? Iedereen kan zich aanmelden voor de co-creatie-nieuwsbrief.

Informatie over de voortgang van het co-creatieproces zal ook te vinden zijn op deze website. We proberen hier de komende tijd zo goed mogelijk antwoord te geven op de diverse vragen die tijdens de informatieavond zijn meegegeven via de chat. Heb je een aanvullende vraag naar aanleiding van de bijeenkomst of een idee dat je ons wil meegeven? Dat horen we graag! Mail naar [email protected].