Sinds november hebben we jullie op de hoogte gehouden van het co-creatieproces Hegewarren. En vandaag is een belangrijk moment. Betrokkenen in en rond het gebied hebben de afgelopen maanden vier denkrichtingen voor de toekomst van de veenweidepolder ontwikkeld. We laten graag zien hoe de conceptresultaten eruit zien. Én we horen graag wat je van deze conceptresultaten vindt! 

Deze nieuwsbrief werd verzonden in juni. Wilt u de nieuwsbrief van het co-creatieproces ook ontvangen? Schrijf u hier in.

Op zoek naar een duurzame toekomst voor de Hegewarren

Er wordt gezocht naar een toekomstbestendige inrichting van de Hegewarren. Aan de basis hiervan staat de veenweideopgave, die doorslaggevend is voor een duurzame en leefbare toekomst van het gebied. Daarnaast is het streven dat er ook andere opgaven worden meegenomen, zoals een robuuster watersysteem en verbetering van recreatie en economie. Wat is maatschappelijk de optimale inrichting van de Hegewarren?

De omgeving aan zet

Provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân en gemeente Smallingerland hebben er bewust voor gekozen deze vraag eerst aan de omgeving te stellen. Een team van 17 betrokkenen in en rond de Hegewarren heeft de afgelopen maanden verkend welke mogelijkheden er zijn. Ze zijn daarbij ondersteund door de landschapsarchitecten van H+N+S, de experts van Royal HaskoningDHV en de procesbegeleiders van Open Kaart.

Vier alternatieven met eigen kansen en dilemma’s

Het co-creatieteam is tekenend en rekenend tot vier denkrichtingen gekomen voor de Hegewarren. De vier alternatieven geven elk op eigen wijze een antwoord op de uitdagingen in de Hegewarren. Makkelijk was dit niet. Een nieuwe inrichting biedt kansen, maar heeft ook (ingrijpende) consequenties voor mensen in en om het gebied. Bovendien zijn er geen eenvoudige oplossingen om alle gestelde randvoorwaarden, doelstellingen en ambities te verenigen. Maar we zijn blij en trots nu deze conceptresultaten te delen.

Denk met ons mee om de conceptresultaten te verbeteren

We horen namelijk graag wat je ervan vindt! De denkrichtingen zijn geen definitieve ontwerpen, maar laten zien wat mogelijk is. Hiermee kunnen we in gesprek over de maatschappelijk optimale toekomst voor de Hegewarren. Elke denkrichting heeft immers eigen kwaliteiten en kansen, maar ook dilemma’s en consequenties. Ook deze heeft het co-creatieteam in beeld gebracht om een zo compleet mogelijk beeld van de diverse afwegingen te schetsen.

Bekijk de conceptresultaten op ToekomstHegewarren.frl

We vragen de omgeving en ook de politiek om te reageren op ons werk tot nu toe. Niet om een keuze te maken tussen alternatieven, maar om te weten te komen wat we nog verder moeten uitzoeken en aanvullen zodat men straks een besluit kan nemen. 

Bekijk de alternatieven, lees over de afwegingen bij de alternatieven en deel je vragen, ideeën en opmerkingen. Zo kunnen we de conceptresultaten verbeteren, aanvullen en aanscherpen.

We horen graag van je! Voor vragen of opmerkingen, mail gerust naar [email protected].

Hartelijke groet,
namens het co-creatieteam

Open Kaart