Door te tekenen, te rekenen en daarover met elkaar te spreken, heeft het co-creatieteam de kansen, mogelijkheden, consequenties en beperkingen van verschillende denkrichtingen voor de toekomst van de Hegewarren leren kennen. Met alles wat we daarmee te weten zijn gekomen, worden de denkrichtingen stap voor stap ontwikkeld tot ontwerpvarianten die we binnenkort graag als conceptresultaten met je delen.

Deze nieuwsbrief werd verzonden in mei. Wilt u de nieuwsbrief van het co-creatieproces ook ontvangen? Schrijf u hier in.

Extra bijeenkomsten co-creatieteam

Zoals in de vorige nieuwsbrief al genoemd werd, zagen we dat er verdiepende stappen nodig waren om tot doorontwikkelde en onderbouwde ontwerpvarianten te komen. Het co-creatieteam brengt allerlei ideeën of tafel die de moeite waard zijn om zorgvuldig te onderzoeken. Om dit digitaal op een goede manier met elkaar te doen, hebben we twee extra ontwerpateliers en een aantal aanvullende thematische bijeenkomsten georganiseerd. Een overzicht van de planning is hier te vinden.

April: optimaliseren van ontwerpvarianten

De eerste extra bijeenkomst vond plaats op 29 april en stond in het teken van het optimaliseren van de ontwerpvarianten. De denkrichtingen die eerder zijn gevormd met de deelnemers, zijn onder de loep genomen door verschillende experts. Met hun kennis werd duidelijk waar deze nog aangepast moesten worden. We bespraken met elkaar welke optimalisaties mogelijk en wenselijk zijn. Lees hier meer over hoe het co-creatieteam hiermee aan de slag is.

Mei: een recensie vanuit het co-creatieteam

In het zesde ontwerpatelier, op 27 mei, reflecteren we vervolgens op de geoptimaliseerde ontwerpvarianten. Dit doen we ter voorbereiding op het delen van de conceptresultaten van het co-creatieteam. Deelnemers geven een ‘recensie’ mee bij elke conceptvariant, zodat duidelijk is welke voor- en nadelen betrokkenen uit en rondom het gebied bij elke variant zien. Het werk van het co-creatieteam toont zo niet alleen opties voor een nieuwe inrichting van de Hegewarren, maar ook hoe het co-creatieteam vanuit verschillende perspectieven naar deze opties kijkt.

Juni: delen van conceptresultaten met bredere omgeving

De conceptvarianten met recensies delen we na het zesde atelier met de bredere omgeving. Je ontvangt de conceptresultaten half juni via deze nieuwsbrief in je mailbox. We horen dan graag van zo veel mogelijk belanghebbenden en belangstellenden hoe ze naar de varianten van het co-creatieteam kijken.

‘Omgekeerde zienswijze’: de politiek in gesprek met het co-creatieteam

Dit moment wordt ook gebruikt om de politiek te informeren. Normaal gesproken kun je als burger inspreken bij de politiek, nu draaien we het om: politiek en bestuurders spreken in bij het co-creatieteam. Zo geven de bestuurders het co-creatieteam aandachtspunten voor de afronding mee.

Met de inbreng vanuit de bredere omgeving en de politiek worden de ontwerpvarianten aangescherpt en uitgewerkt tot eindproducten en stukken die nodig zijn voor het besluitvormingsproces dat na het co-creatieproces volgt.

Deel de nieuwsbrief!

Het co-creatieteam werkt hard om samen met de ondersteunende bureaus de conceptresultaten voor te bereiden. We kijken er naar uit deze met je te kunnen delen binnenkort! Ken je iemand die mogelijk ook geïnteresseerd is in de conceptresultaten? Deel deze nieuwsbrief! Geïnteresseerden kunnen zich hier inschrijven.

Wil je meer weten over het proces tot nu toe? Eerdere nieuwsbrieven en berichten over het proces zijn terug te vinden op de website www.toekomsthegewarren.frl. Heb je vragen, ideeën of opmerkingen? Dat horen we graag, via [email protected].

Hartelijke groet,
Open Kaart