Donderdagavond 24 juni heeft het co-creatieteam de conceptresultaten toegelicht voor de politiek. Leden van Provinciale Staten, het Algemeen Bestuur van het Wetterskip en de Raad van gemeente Smallingerland werden geïnformeerd over de vier alternatieven die het co-creatieteam heeft ontwikkeld voor de toekomst van de Hegewarren. Ze konden vervolgens vragen stellen en aandachtspunten meegeven. Hiermee kan het co-creatieteam de concepten verder uitwerken tot eindresultaten.

Hanneke Stenfert (Open Kaart) en Pieter Schengenga (H+N+S Landschapsarchitecten) presenteerden de vier alternatieven namens het co-creatieteam. Ze deelden daarbij een kaart van de nieuwe mogelijk inrichting, maar ook de verschillende afwegingen daarbij. Elk alternatief heeft eigen voor- en nadelen, kansen en dilemma’s. Hierover gingen we in gesprek met de politiek.

Dit gesprek is belangrijk voor het co-creatieteam om de stap van conceptresultaten naar eindresultaten te kunnen zetten. De opdrachtgevers van provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân en gemeente Smallingerland hebben aan het begin van de opdracht verschillende doelen en ambities meegegeven. Met de conceptresultaten kon het co-creatieteam laten zien in hoeverre het mogelijk lijkt deze doelen al dan niet te halen. Dit is het moment voor de opdrachtgevers om hier hun reactie op te geven. Met deze feedback kan het co-creatieteam de alternatieven waar nodig aanscherpen, verder uitwerken en verrijken.

Wil je de presentatie van de conceptresultaten zien? Of horen welke aandachtspunten de politiek het co-creatieteam heeft meegegeven? De bijeenkomst en de verschillende gespreksgroepen zijn hier terug te kijken.