Door te schetsen en met elkaar te spreken over diverse aspecten van de toekomst van de Hegewarren, heeft het co-creatieteam de kansen, mogelijkheden en beperkingen van verschillende denkrichtingen voor de toekomst van de Hegewarren leren kennen. Met alles wat we inmiddels weten, zien we dat er nog enkele stappen nodig zijn om tot doorontwikkelde en onderbouwde ontwerpvarianten te komen. Daarom worden twee extra bijeenkomsten met het co-creatieteam georganiseerd.

Tekenen en rekenen: nodig om tot goed onderbouwde varianten te komen

Het co-creatieteam en de ondersteunende bureaus willen graag een verdiepende stap maken in de ideeën voor de toekomst van de Hegewarren. Daarin komen rekenen en tekenen, vanuit verschillende expertises, bij elkaar. Hier hebben de bureaus meer tijd voor nodig dan aanvankelijk gedacht. Er worden daarom twee extra bijeenkomsten met het co-creatieteam georganiseerd op 29 april en 27 mei.

April: Doorontwikkelen van  ontwerpvarianten

De bijeenkomst op 29 april staat in het teken van optimalisatie van de eerdere ideeën tot concept-ontwerpvarianten. De denkrichtingen die eerder zijn gevormd met de deelnemers, worden onder de loep genomen door verschillende experts. Met hun kennis zien we waar deze nog aangepast moeten worden. Welke optimalisaties het meest wenselijk zijn, bespreken we met het co-creatieteam.

Mei: Een recensie vanuit de deelnemers van het co-creatieteam

Op 27 mei reflecteren we vervolgens op de ontwerpvarianten die de landschapsarchitecten van H+N+S dan verder uit hebben gewerkt. De deelnemers van het co-creatieteam geven een ‘recensie’ mee bij elke conceptvariant, zodat duidelijk is welke voor- en nadelen betrokkenen uit en rondom het gebied bij elke variant zien.

Juni: ‘Omgekeerde zienswijze’ – de politiek in gesprek met het co-creatieteam

Deze conceptvarianten met recensies delen we vervolgens met de bredere omgeving. Ben je ingeschreven voor de nieuwsbrief? Dan ontvang je de conceptresultaten in juni vanzelf in je mailbox.

Daarnaast wordt dit moment gebruikt om de politiek te informeren. Normaal gesproken kun je als burger inspreken bij de politiek, nu draaien we het om: politiek en bestuurders spreken in bij het co-creatieteam. Zo geven ze het co-creatieteam aandachtspunten voor de afronding mee.

Met deze inbreng worden de concept-ontwerpvarianten uitgewerkt tot eindproducten en stukken die nodig zijn voor het besluitvormingsproces daarna. De aangepaste planning is hier op een rij gezet.