Afweging 1. Polder-aquarel 2. Hoog-waterpolder 3.a Zicht op twee landschappen 3.b Zicht op twee landschappen met vaarweg 4.a Open & Natuurlijk met gesloten grondbalans 4.b Open & Natuurlijk met meer vaarwater 4.c Open en natuurlijk met meer vaarwater en vaarweg

Bodemdaling

Meer over Bodemdaling

+/-

+

+/-

+/-

++

++

++

CO2 reductie

Meer over CO2-reductie

62-72%

68-69% 

60-69%

58-67%

77-87%

75-81%

72-79%

Financiële Haalbaarheid

Meer over financiele haalbaarheid

- 3 mln

- 4,5 mln

- 9,5 mln

- 3,2 mln

- 6 mln

- 11,5 mln

- 7,5 mln

Voorbeeld-werking

Meer over voorbeeld-werking

 • Transitie naar hogere peilen met vormen van weidevogel-beheer
 • Koploper op het gebied van natte teelten
 • Kansen voor laagveen-ontwikkeling en CO2-vastlegging
 • Met inzet op omgevings-kwaliteit en beleving
 • Kansen voor laagveen-ontwikkeling en CO2-vastlegging
 • Met inzet op omgevings-kwaliteit en beleving
 • Royale kansen voor laagveen-ontwikkeling en CO2-vastlegging
 • Voorbeeld van een stapsgewijze transitie
 • Royale kansen voor laagveen-ontwikkeling en CO2-vastlegging
 • Voorbeeld van een stapsgewijze transitie
 • Royale kansen voor laagveen-ontwikkeling en CO2-vastlegging
 • Voorbeeld van een stapsgewijze transitie

Recreatie en belevings-waarde

Meer over recreatie en belevings-waarde

 • Kansen voor de landrecreant
 • Enige kansen voor de landrecreant
 • Grote belevings-waarde
 • Kansen voor oeverrecreant
 • Grote belevings-waarde
 • Enige kansen voor oeverrecreant
 • Kansen voor water-recreatie
 • Nieuwe regionale vaar-verbindingen
 • Versterking recreatieve kern Veenhoop
 • Kansen voor water-recreatie
 • Nieuwe regionale vaar-verbindingen
 • Versterking recreatieve kern Veenhoop
 • Kansen voor water-recreatie
 • Nieuwe regionale vaar-verbindingen
 • Versterking recreatieve kern Veenhoop

Economische drager

 • Extensieve landbouw
 • Wonen
 • Experimentele landbouw
 • Beperkte extensieve landbouw
 • Enige recreatieve functies
 • Wonen
 • Beperkte extensieve landbouw
 • Enige recreatieve functies
 • Wonen
 • Recreatieve functies
 • Recreatieve functies
 • Recreatieve functies

Reductie kosten waterbeheer

Meer over kosten waterbeheer

0%

kosten: €115.000/jaar

4% meer

kosten: €120.000/jaar

9% minder

kosten: €105.000/jaar

13% minder

kosten: €100.000/jaar

74% minder

kosten: €30.000/jaar

74% minder

kosten: €30.000/jaar

78% minder

kosten: €25.000/jaar

Toegankelijkheid

 • Ongewijzigd
 • Nieuwe fiets- en wandel-paden
 • Ongewijzigd
 • Nieuwe fiets- en wandel-paden
 • Ongewijzigd
 • Vaarwater, maar geen nieuwe vaar-verbindingen
 • Ongewijzigd
 • Vaarwater, maar geen nieuwe vaar-verbindingen
 • Fietspad via zuidelijke polderkade
 • Sytebuorren alleen voor bestemmings-verkeer
 • Nieuwe vaar-verbindingen
 • Fietspad via zuidelijke polderkade
 • Sytebuorren alleen voor bestemmings-verkeer
 • Nieuwe vaar-verbindingen
 • Fietspad via zuidelijke polderkade
 • Sytebuorren alleen voor bestemmings-verkeer
 • Nieuwe vaar-verbindingen

Veiligheid op het water

Meer over veiligheid op het water

 • Ongewijzigd
 • Ongewijzigd
 • Ongewijzigd
 • Nieuwe en bestaande routes kruisen vaarweg
 • Kans voor stukje ontvlechting
 • Kans voor stukje ontvlechting
 • Kans voor stukje ontvlechting
 • Nieuwe en bestaande routes kruisen vaarweg
 • Kruisingen mogelijk in open water

Kansen voor
duurzame energie

Meer over duurzame energie

 • Zonne-velden niet passend in landschap
 • Zonne-velden passend in modern productie-landschap
 • Zonne-velden niet passend 
 • Zonne-velden niet passend 
 • Tijdelijke zonne-velden mogelijk in eerste fase
 • Tijdelijke zonne-velden mogelijk in eerste fase
 • Tijdelijke zonne-velden mogelijk in eerste fase

Klimaat-adaptatie

Meer over klimaat-adaptatie

+/-

+

+

+

++

++

++

Natuurwaarde

Meer over natuur

 • Behoud blauw-grasland
 • Meeste ruimte weide-vogels
 • Behoud blauw-grasland
 • Ecologische waarde in diversiteit teelten
 • Blauw-grasland verloren
 • Toevoeging moeras-natuur
 • Enige ruimte weide-vogels
 • Blauw-grasland verloren
 • Toevoeging moeras-natuur
 • Enige ruimte weide-vogels
 • Royale kansen voor laagveen-ontwikkeling
 • Moeras-natuur
 • Royale kansen voor laagveen-ontwikkeling
 • Moeras-natuur
 • Royale kansen voor laagveen-ontwikkeling
 • Moeras-natuur

Cultuurhistorie en landschap

Meer over cultuurhistorie

 • Ruimte voor herstel historische biotoop
 • behoud Sytebuorren
 • behoud verkaveling
 • Minder verwijzing naar historisch landschap
 • Behoud Sytebuorren
 • Verkaveling deels verloren
 • Huskopkes verloren
 • Behoud Sytebuorren
 • Verkaveling deels verloren
 • Huskopkes verloren
 • Behoud Sytebuorren
 • Verdwijnen kades past bij situatie 1930
 • Huskopkes verloren
 • Verkaveling verloren
 • Verdwijnen kades past bij situatie 1930
 • Huskopkes verloren
 • Verkaveling verloren
 • Verdwijnen kades past bij situatie 1930
 • Huskopkes verloren
 • Verkaveling verloren

Vermindering depositie stikstof

Meer over stikstof

83,4%

99,7%

83,4%

81,3%

99,7%

99,7

97,6%

Effect
verdroging Alde Feanen

Meer over verdroging

 • Beperkte verminde-ring
 • Beperkte verminde-ring
 • Flinke verminde-ring
 • Flinke verminde-ring
 • Flinke verminde-ring
 • Flinke verminde-ring
 • Flinke verminde-ring